భారతదేశ చరిత్ర – జాతీయోద్యమం ( సామాజిక – సాంస్కృతిక చరిత్ర )- INDIA HISTORY

396 661 Sale

1 ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర   

 • 1. భారతదేశ పూర్వ చారిత్రక యుగం
 • 2. సింధు నాగరికత
 • 3. వేద నాగరికత
 • 4. మౌర్య పూర్వ యుగం
 • 5. మౌర్య సామ్రాజ్యం
 • 6. మౌర్యానంతర యుగం
 • 7. గుప్త సామ్రాజ్యం
 • 8. గుప్త అనంతర యుగం- హర్షవర్ధనుడు :

2 మధ్యయుగ భారతీయ చరిత్ర

 • 1. పల్లవులు
 • 2. నవీన చోళులు
 • 3. బాదామి చాళుక్యులు
 • 4. రాష్ట్ర కూటులు
 • 5.కళ్యాణి చాళుక్యులు
 • 6. కాకతీయులు
 • 7. విజయనగర సామ్రాజ్యం
 • 8. యాదవులు – హోయసాలులు- పాండ్యులు
 • 9. రాజపుత్రులు ముస్లింల దండయాత్ర
 • 10. ఢిల్లీ సుల్తాన్ లు
 • 11. భక్తి ఉద్యమం
 • 12. మొఘల్ సామ్రాజ్యం
 • 13. మరాఠా సామ్రాజ్యం

3 ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర

 • 1. ఐరోపా వారి రాక
 • 2. బ్రిటీష్ సామ్రాజ్య స్థాపన – ఆక్రమణలు
 • 3. బ్రిటీష్ వారి పరిపాలన విధానాలు
 • 4, 1857 సిపాయిల తిరుగుబాటు
  5. 19వ శతాబ్దం సాంఘిక సంస్కరణోద్యమాలు
 • 6. భారత జాతీయోద్యమం- కాంగ్రెస్ స్థాపన
 • 7. విప్లవాత్మక ఉద్యమాలు
 • 8. గాంధీ యుగం (1919-1947)
 • 9. భారత జాతీయ సైన్యం (INA)
 • 10. దేశ విభజన- స్వాతంత్య్రం
 • 11. వామపక్షాలు మతతత్వం
 • 12. గవర్నర్ జనరల్స్ (1756-1856), వైశ్రాయిలు (1856-1950)
 • 13. ఇండియన్ హిస్టరీ ప్రీవియస్ బిట్స్